UAB „Fish4Soul“

 

PIRKIMO - PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio iš UAB „Seafishtrade“ (toliau – Pardavėjas) jos internetinėje parduotuvėje adresu http://www.laukinelasisa.lt/ šaldytą laukinę lašišą ar kitas prekes iš Pardavėjo siūlomo asortimento (toliau – Prekės), teises ir pareigas, Prekių užsakymo bei apmokėjimo už jas tvarką, Prekių pristatymo Pirkėjui ir jų grąžinimo, reikalui esant, tvarką, o taip pat ir kitus su Prekių įsigijimu internetu iš Pardavėjo susijusius klausimus.

2.  Užsakydamas Prekes Pardavėjo internetinėje svetainėje, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutinka.

 

3.  Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Sutartis galioja iki pilno Šalių pareigų pagal sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį įvykdymo, t.y. iki Prekių pristatymo Pirkėjui.

 

4.  Prekių asortimentas, jų aprašymas, jų tinkamumo naudoti sąlygos ir laikymo sąlygos, svoris bei kita svarbi informacija pateikiama Pardavėjo internetinėje svetainėje, paspaudus atitinkamos Prekės žymą arba jos nuotrauką.

 

5.  Šios Taisyklės mutatis mutandis taikomos ir įsigyjant Prekes per kitus Pardavėjo kanalus, tame tarpe facebook paskyrą, skirtą Prekių pardavimui bei užsakant telefonu.

 

II. PIRKĖJO ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

6.  Užsisakydamas prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas užsakymo formoje nurodo šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kuriuos Pardavėjas tvarko tik sutarties sudarymo ir jos įvykdymo tikslu, o konkrečiai užsakymo suformavimo, PVM sąskaitos suformavimo, jos išsiuntimo Pirkėjui bei Prekių pristatymo Pirkėjui tikslu.

 

7.  Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi Pardavėjo rinkodaros tikslais (t.y. kad jam jo elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiama Pardavėjo reklama) tik tuo atveju, jei Pirkėjas su tuo sutinka.

 

8.  Pirkėjas, kuris buvo sutikęs, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo rinkodaros tikslais, turi teisę bet kada tokį sutikimą atšaukti, parašydamas apie tai Pardavėjui el. laišku adresu office@sft.lt.

 

9.  Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi pas Pardavėją tik tol, kol vykdoma Sutartis. Įvykdžius sutartį, duomenys nebetvarkomi, išskyrus asmens duomenų, kurie įrašyti į pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, saugojimą kartu su pačių pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimu, kuris vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą terminą juose nustatyta tvarka.

 

10.  Pardavėjas neturi teisės atskleisti Pirkėjo asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo tiekėjus, kuriuos Pardavėjas samdo sutarties įvykdymui, o taip pat, jei tokių duomenų atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

III. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

 

11.  Pirkėjas užsako Prekes, užpildydamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytą užsakymo formą. Užsakymo formoje nurodomi Pirkėjo asmens duomenys, apie kuriuos išdėstyta aukščiau šiose Taisyklėse, o taip pat nurodomas Prekių pristatymo adresas ir apmokėjimo būdas.

 

12.  Prekės parduodamos 14 kg pakuotėmis. Nurodytas šaldytos žuvies svoris. Atšildytos žuvies svoris gali skirtis. Tai nelaikoma sutarties pažeidimu. Šaldytos žuvies laikymo sąlygos, jos tinkamumo naudoti terminas nurodomi Prekių aprašyme Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

 

13.  Užpildęs užsakymo formą, Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

 

14.  Paspaudus mygtuką „Užsakyti“, sistema nurodo preliminarią datą, kada užsakymas galėtų būti įvykdytas, jei Pirkėjas jį ne vėliau kaip per dvi darbo dienas apmokėtų.

 

15.  Jei Pirkėjui tinka preliminari pristatymo data (Vilnius, Kaunas, Klaipėda iki 5 d.d., kitus miestus iki 7 d.d.) Pirkėjui pasiūloma apmokėti užsakymą. Laikinai, Lietuvoje paskelbus karantiną ir dėl itin padidėjusio užsakymų skaičiaus ar dėl kitų svarbių priežasčių, pristatymo terminai gali būti ilgesni nei įprastai.

 

16.  Pirkėjas turi susipažinti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis ir paspausti tai patvirtinantį mygtuką, prieš paspausdamas mygtuką „Apmokėti“.

 

17.  Paspaudus mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjui, priklausomai nuo jo pasirinkto atsiskaitymo būdo, sudaroma galimybė iš karto apmokėti Prekių krepšelį arba jam jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama apmokėjimui sąskaita.

 

18.  Pirkėjas apmoka sąskaitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos išsiuntimo į jo elektroninį paštą momento. Pirkėjui neapmokėjus sąskaitos per 2 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo, užsakymas anuliuojamas, informuojant Pirkėją nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

IV. PREKIŲ PRISTATYMAS IR PIRKĖJO TEISĖ ATSISAKYTI PRIIMTI PREKES

 

19.  Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

 

20.  Apie tikslią Prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjas informuojamas jo elektroniniu paštu ir/ arba telefonu numeriu (skambučiu arba sms žinute).

 

21.  Pirkėjas atsiima užsakytas Prekes užsakyme nurodytoje vietoje pagal suderintą pristatymo datą.

 

22.  Jei Pirkėjas paveda atsiimti jam pristatytas Prekes kitam asmeniui, jis privalo apie tai raštu (el. paštu, SMS žinute arba facebook messengerį) informuoti Pardavėjo atstovą, kuris susisiekia su Pirkėju suderinti Prekių pristatymo laiką.

 

23.  Priimdamas Prekes Pirkėjas pasirašo Pardavėjo atstovo pateikiamą PVM sąskaitą faktūrą, kuri kartu yra ir Prekių priėmimo – perdavimo aktas. Vienas tokio doumento egzempliorius įteikiamas Pirkėjui, o kitas lieka Pardavėjui.

 

24.  Dėl LR paskelbto karantino, siekiant užkirsti kelią COVID-19 perdavimui ir plitimui, prekės gali būti pristatytos ir perduotos pirkėjui be jo parašo patvirtinančio prekių gavimą. Patvirtinti prekių gavimą pirkėjas patvirtina išsiųsdamas SMS žinutę „Žuvį gavome“ atsakingam vadybininkui.

 

25.  Priimdamas pristatomas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti pakuotę, ar ji nepažeista. Tuo atveju, jei pakuotės pažeidimas įtakojo produkto kokybę, Pardavėjas privalo nedelsiant pakeisti Prekes, perduodamas Pirkėjui į kitą analogiško svorio Prekę. Jei Padavėjas pristatymo metu neturi kuo pakeisti pažeistą Prekių pakuotę, Pirkėjas, jei to pageidauja, turi teisę atsisakyti sutarties. Pardavėjas tokiu atveju privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo Pirkėjo pranešimo gavimo, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas sutinka, Pardavėjas gali pristatyti naują Prekę su Pirkėju suderintu laiku.

 

26.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, jei pristatymo metu pirkėjas pastebi netinkamos kokybės požymius, pvz. nemalonus kvapas arba žuvis yra visiškai atitirpusi. Tokiu atveju taikomos 25 punkto nuostatos.

 

27.  Sutarties atsisakymas pagal aukščiau nurodytus punktus realizuojamas Pirkėjui parašant el. laišku atitinkamą pranešimą Pardavėjui.

 

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, GINČAI DĖL KOKYBĖS

 

28.  Sutinkamai su LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių 15 punktu, tinkamos kokybės maisto produktai yra nekeičiami, o sutinkamai su LR CK 6.22810 straipsnio 2 dalimi, vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas. Šaldyta žuvis yra būtent toks produktas, todėl, jei ji yra tinkamos kokybės, ji yra nekeičiama, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties.

 

29.  Tuo atveju, jei Pirkėjas įsigijo nekokybišką maisto produktą, pirmiausia Pirkėjas turi nedlesiant, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo prekės pristatymo, kreiptis į Pardavėją raštu el. paštu bei pateikti nekokybiškos prekės nuotrauką ir pirkimą patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodomi maisto produkto trūkumai ir pasirinktas Pirkėjo reikalavimas - pakeisti prekę į kokybišką arba grąžinti sumokėtus pinigus. Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo prašymą arba nepatenkinus Pirkėjo prašymo per 14 dienų nuo prašymo gavimo, Pirkėjas turi teisę dėl maisto produktų kokybės kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Siesikų g. 19, Vilnius, el. p. info@vmvt.lt, tel. 85240 4361, interneto svetainė https://vmvt.lt/).

 

30.  Tuo atveju, jei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kyla kitokio pobūdžio ginčas, t.y. ne dėl Prekių kokybės, kurio šalims nepavyksta išspręsti taikiai, toks ginčas sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

 

31.  Ginčai tarp šalių gali būti nagrinėjami ir alternatyvioje vartotojų ginčus nagrinėjančioje institucijoje - Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (Vilniaus g. 25, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt). Siekdamas pasinaudoti tokia galimybe, vartotojas pirmiausia raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją, arba nepatenkinus Pirkėjo pretenzijos, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 

VII. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

 

32.  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba telefonu numeriu.

 

33.  Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikta kontaktine informacija (telefonu +37065885055 ir el. paštu info@laukinelasisa.lt). Pardavėjas konsultuoja pirkėjus darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles naujas Taisykles paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromoms pirkimo – pardavimo sutartims